SV Blau-Weiß Wellerode e.V.

Dan-Prüfungsprogramm

Prüfungsprogramm 1. Dan Schwarz                         Nage-no-kata          Gokyo-no-kaisetsu
Tsuri-goshi,    O-soto-guruma,    Sukui-nage,   Uki-waza,    Sumi-otoshi,    Harai-tsuri-komi-ashi ,   Yoko-wakare

Prüfungsprogramm 2. Dan Schwarz                         Katame-no-kata
Sode-tsuri-komi-goshi,   Yama-arashi,   Hikkomi-gaeshi,   Tawara-gaeshi,   Morote.gari,   Obi-otoshi

Prüfungsprogramm 3. Dan Schwarz                         Kime-no-kata                                           Gonosen-no-kata

Prüfungsprogramm 4. Dan Schwarz                         Kodokan-goshin-jutsu                              Juno-kata 
                  
Prüfungsprogramm 5. Dan Schwarz                         Itsutsu-no-kata                                          Koshiki-no-kata